„ФИЛ“ участва в конференция на БАН „Образование, наука, иновации“

13.11.2017

Фотография

На 13-ти ноември 2017 в „Юнашкия салон“ във Варна се състоя конференцията на БАН на тема „Образование, наука, иновации“, която бе открита от Председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, Областния управител Стоян Пасев, зам.кмета на Община Варна Коста Базитов и председателя на ВТПК инж. Иван Табаков. "ФИЛ" ООД бе поканен да участва като съучредител на "Регионалния академичен център“ – Варна към БАН.

Презентации изнесоха и участваха в дискусиите следните лектори: проф. дфн Петър Петров /главен координатор на НАМ/, чл. кор. Димитър Димитров, Лилия Христова / директор Дирекция "Образование и младежки дейности" – Община Варна/, Филчо Филев /кмет на община Провадия/, Проф. дфн Гарабед Минасян, доц. д .н. Тошко Петров /зам.ректор ТУ , Варна/, Проф. дин Стоян Стоянов /зам.ректор Икономически университет, Варна/, Проф. дин Анна Недялкова /Президент Свободен университет, Варна/, Доц. д-р Тодор Радев /ректор Висше училище по мениджмънт, Варна/, Проф. дмн. Красимир Иванов /ректор Медицински университет, Варна/, Проф. двн Боян Медникаров /Ректор ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”/, Проф. дтн Васил Каварджиков /Институт по механика, БАН/, Доц. д-р Ленко Станев /Институт по металознание, БАН/,  Акад. Васил Сгурев, Проф. д-р Румен Кишев /Център по хидро и аеродинамика, БАН/, Проф. д-р Снежанка Момчева /Институт по океанология, БАН/, Доц. д-р Елица Петрова  /Институт по рибни ресурси, Варна/, Инж. Иван Иванов /Институт по метереология и хидрология/, Десислава Иванова /Агрополихим” АД/, Виолета Таргова /Солвей Соди/.