ФИЛ се включи в Партньорската програма на БХРА

20.10.2020

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

Българска хотелска и ресторантьорска асоциация стартира иновативен продукт – Национална партньорска програма за ползи на членовете, партньорите на БХРА и техните служители.

Програмата заема основно и неизменно място в цялостната маркетингова политика на „Българска хотелска и ресторантьорска асоциация”. С издадените карти с индивидуални баркод номера, притежателите им могат да се възползват от отстъпки и директни ползи, които са предоставени в Партньорската ни програма. Желаещите собственици на хотели и ресторанти, които са членове на БХРА и нейните местни структури, предоставят отстъпки и така стимулират интереса помежду си и на партньорите ни.

Информация:

- обща страница за отстъпките към момента, които се ползват от носителите на карти " BHRA" (обновява се постоянно с нови договори) https://news.bhra-bg.org/

Доказа се, че Партньорската програма може да е много полезна в редица направления:

•   Развива бизнес средата, като всички фирми – членове и партньори спестяват чрез ползването на отстъпки от цените на фирми доставчици на редица стоки и услуги. Отстъпките варират от 10 до 50%, като в повечето случаи дори и само спестените средства от намалението от една сделка с партньор /примерно за цена на електроенергия, бензин, газ на бутилки или за авторски права/ покрива многократно разходите за членски внос в БХРА.

•   Закупените за персонала на членовете и партньорите ни карти безспорно влияят положително на работещите във фирмите работници и служители, като освен чисто икономическия ефект за тях  /средствата, които те успяват да спестят при пазаруването на хранителни продукти, канцеларски материали, техника и оборудване, консумацията в заведения, почивки в хотели, зареждането на гориво, битова газ, автогуми и още много други/ има и чисто психологически ефект на принадлежност и лоялност към една общност, която им дава допълнително самочувствие.

•  Повишава се популярността на търговските обекти, чрез реклама в специализираната секция в сайта на БХРА. Хората в командировка или почивка в други градове в страната по-лесно биха избрали от тези обекти.

•   Създава се допълнителен канал за продажба на различните туристически продукти /най-вече туристически услуги/, който е насочен директно към работещи хора. Във времето това ще намали зависимостите на бранша от външни и скъпоструващи ОТА /примерно booking.com, zavedenia.bg/ и други специализирани сайтове.

•   Предвидено е след време Партньорската програма да стане международна, чрез включване на обекти от наши партньори в други държави от и извън ЕС. Това ще допринесе на членовете на Програмата да имат допълнителна възможност да привличат в своите обекти чужди гости.

Към момента са разпространени около 5000 карти в персонал на членове и партньори на БХРА и местните структури.

С карта от Партньорската програма на БХРА получавате 10% отстъпка от рекламните услуги предлагани от рекламна агенция "ФИЛ"

За повече информация тук